Co to jest i jakie są przyczyny?

Incydentaloma nadnercza to guz >1 cm wykryty przypadkowo w badaniu obrazowym ( w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej, tomografii komputerowej lub rezonansie magnetycznym) wykonywanym z innej przyczyny – najczęściej z powodu bólów brzucha, badań obrazowych płuc czy kręgosłupa . W większości są to guzy łagodne – gruczolaki. Zmiany te najczęściej przebiegają bezobjawowo.

Jak często występuje?

Incydentaloma nadnerczy występuje dość często – przypadkowy guz nadnercza stwierdza się u ponad 10% populacji dorosłych > 60rż.

Jak się objawia?

Guzy nadnerczy są wykrywane przypadkowo, najczęściej nie wykazują czynności hormonalnej i nie osiągają dużych rozmiarów, wobec czego przebiegają bez objawów. Czasem mogą jednak wydzielać hormony (kortyzol, mineralokortykoidy, katecholaminy).

Co robić w razie wystąpienia objawów?

U chorego ze stwierdzonym przypadkowo guzem nadnercza wskazana jest konsultacja endokrynologiczna celem ewentualnego poszerzenia diagnostyki o badania hormonalne i uzyskania odpowiedzi na pytanie czy należy guz leczyć operacyjnie, czy jedynie obserwować.

Jakie są sposoby leczenia?

W leczeniu przypadkowo wykrytych guzów nadnerczy najczęściej zaleca się jedynie obserwację, czasami – leczenie operacyjne.

Postępowanie musi być indywidualne. Wybór określonej metody postępowania zależy od stwierdzenia ewentualnego nadmiernego wydzielania hormonów nadnerczowych i wielkości guza nadnercza.

Jeżeli przeprowadzona diagnostyka wykaże, że incydentaloma nadnerczy jest czynny hormonalnie czy podejrzany o proces rozrostowy –wskazane jest leczenie operacyjne.

W przypadku zmian nieczynnych hormonalnie o niewielkich rozmiarach, zaleca się obserwację z okresową oceną czynności nadnerczy i kontrolą wielkości zmiany w badaniu metodą rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej.